Tajikistan - 500 Somoni - 2010 - P22
TJS.213a
149,50 € inc. tax
Tajikistan - 500 Somoni - 2010 - P22 - Summary

Tajikistan - 500 Somoni - 2010 - P22

Banknotebook - B213a
Date: 2010
Signature: 2

Description:
Colour:
Purple and gray.
Front: Coat of arms; Abuabdullo Rudaki, founder of Tajik classic - literature; bank logo as registration device.
Back: Bank logo; Palace of Nations in Dushanbe; flag.
Holographic stripe.
Varifeye thread and windowed security thread with demetalized БМТ.
Watermark: Abuabdullo Rudaki.
Printer: (G&D).
Size: 162 x 71 mm.

Obverse
- Farrid-udding Abu Abdullah Jafar ibn Mohammad (Raduki) was a Persian poet, and is regarded as the first great literary genius modern Persian who composed poems in the new Persian script. He was born in 858 in Rudak, a village located in Panjakent, in Tajikistan. Despite he was the court poet to the Samanid ruler Nasr ll (914-943) in Bukhara, he eventually fell out of favour and his life ended in poverty. He died in ca 941. His life time of achievement has been remembered by commemorative postage stamps issued by Iran, and also a statute been erected in Panjaken, Tajikistan.

Revers - The Presidential residence, which is also known as the Palace of Nations in Dushanbe, the capital of Tajikistan. This building was built on land once owned by the Jewish community (Dushanbe or Bukharian Synagogue). The government commenced demolishing the Jewish ritual buildings and school on the land in February 2006 as part of the new development to make way for the new Presidential Palace. The demolition was briefly delayed due to international protests and court actions and not until June 2008 when the demolition of the old building was finally completed. It should be noted that the Tajikistan Government later donated a plot of 1,500 square meters of vacant land on the banks of Dushanbe river on the west side of the city for the construction of a new Synagogue. The new Dushanbe Synagogue was completed in May 2009.

Nederlands:

Voorzijde - Farrid-Udding Abu Abdullah ibn Jafar Mohammad (Raduki) was een Perzische dichter, en wordt beschouwd als de eerste grote literaire genie die moderne Perzische gedichten in het nieuwe Perzische script heeft geschreven. Hij werd geboren in 858 in Rudak, een dorp gelegen in Panjakent, in Tadzjikistan. Ondanks dat hij de 'hof' dichter bij de Samanidische heerser Nasr ll (914-943) in Bukhara was, viel hij uiteindelijk uit de gratie en zijn leven eindigde in armoede. Hij stierf in ca 941. Zijn levenswerk wordt herinnerd door een herdenkingsmunt en postzegels uitgegeven door Iran, en ook door de oprichting van een standbeeeld in Panjaken, Tadzjikistan.


Achterzijde - De presidentiële residentie, die ook bekend staat als het Paleis der Naties in Dushanbe, de hoofdstad van Tadzjikistan. Dit gebouw werd gebouwd op land dat vroeger eigendom was van de joodse gemeenschap (Doesjanbe of Bukharian Synagoge). De regering begon de sloop van de joodse rituele gebouwen en de school in februari 2006 als onderdeel van de nieuwe ontwikkeling om plaats te maken voor het nieuwe presidentiële paleis.   De sloop werd kort vertraagd als gevolg van internationale protesten en gerechtelijke acties en pas in juni 2008 toen de sloop van het oude gebouw uiteindelijk werd voltooid. De Tadzjiekse regering schonk later een perceel van 1500 vierkante meter van de vrijgekomen grond aan de oevers van Dushanbe rivier aan de westkant van de stad voor de bouw van een nieuwe synagoge. De nieuwe Dushanbe synagoge is in mei 2009 voltooid.

Country:
TAJIKISTAN
Grading:
UNC - NEUF - KFR - Novo - Lujo
Customer Reviews
No Reviews Posted Yet - be the first! (write review)
Product Added to your Cart
x

-------- OR --------